Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά υπεύθυνος Αιματολογικού Τμήματος
  1. Γενική Κλινική