Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας male avatar
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική

Πλήρης Τίτλος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος) 

ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ., USAF-SAM SAN ANTONIO TEXAS

Πλήρης Ειδικότητα (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος) 

251 Γ.Ν.Α.- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Εξειδίκευση    

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ USAF-SAM

Εργασιακή Εμπειρία  

ΙΑΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 110ΠΜ, ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 110ΠΜ, 251 ΓΝΑ, Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Κλινικό Ενδιαφέρον   

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μέλος Εταιρειών

ΕΕΧΟΤ

Ξένες Γλώσσες   

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Διεύθυνση ιατρείου

ΚΟΥΜΑ 3, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΚ 41222

Τηλέφωνο ιατρείου

2410534771

Κινητό τηλέφωνο

6983509644

Ηλεκτρονική διεύθυνση

[email protected]