Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Γυναικολογικού Τμήματος
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική