Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική