Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Διευθυντής Τμήματος Έκτακτων Περιστατικών, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική