Προφιλ ιατρού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Μικροβιολογίας
  1. Γενική Κλινική