Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική