Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας female avatar
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. ΝΕΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

 1. Γενική Κλινική
 • Πτυχίο (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος)
  Κτήση πτυχίου: 12/3/2007
  Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Βαθμός: (7) Λίαν καλώς
 • Πλήρης Ειδικότητα (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος)
  Αναισθησιολογία
  25/11/2010–17/02/2017: Ενιαία τοποθέτηση στο Γενικό και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας  για τη λήψη  ειδικότητας στην Αναισθησιολογία.
  Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου ειδικότητας: 22/03/2017
 • Εξειδίκευση
  Εντατικολογία
  5/7/2017 έως KAI 4/7/2019 (24 μήνες): Επικουρική Επιμελήτρια Β’ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
  Απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία: 2/12/2019
 • Εργασιακή Εμπειρία
  9/2021 έως σήμερα: Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
  10/2020 έως 7/2021: Επιμελήτρια Β’ επί θητεία, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο»
  11/7/2019 έως 10/2020: Επικουρική Επιμελήτρια Β’ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (θητεία 36 μηνών)
  5/7/2017 έως  KAI 4/7/2019: Επικουρική Επιμελήτρια Β’ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 30/06/2010- 24/11/2010 : Ιατρός στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “ANIMUS”.
  01/05/2010- 31/05/2010:  Σύμβαση ανάθεσης έργου, στο επιστημονικό έργο «Βιομεμβράνες και Λοιμώξεις», της επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ειδικότερο πεδίο την  «Ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση των μηχανισμών αντοχής βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις.»
  23/04/2009- 21/04/2010:  Εκπλήρωση υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου, στο Περιφερικό Ιατρείο Σταυρού, Κέντρο Υγείας Φαρσάλων.
  01/06/2007 – 22/04/2009:  Ιατρός στο Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης «ΑΡΩΓΗ» με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
 • Διδακτορική Διατριβή
  Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα:
  «Διερεύνηση της ετερογενούς αντοχής στις καρβαπενέμες και της επίπτωσης αυτής στην αντιμικροβιακή θεραπεία, σε νοσοκομειακά στελέχη A.baumannii».
  Νοέμβριος  2007- Μάρτιος 2013 , Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  Βαθμός: Άριστα
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  11 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια
  9 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια
  3 Ομιλίες σε Συνέδρια
  14 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Αξιολογημένα Επιστημονικά Περιοδικά
  Συμμετοχή σε 6 Ερευνητικά Προγράμματα (Διεθνείς Πολυκρντρικές Μελέτες)
 • Συγγραφή Βιβλίων
  Συμμετοχή σε συγγραφή κεφαλαίων  (6) βιβλίων Εντατικής Ιατρικής
  Κύριος Μεταφραστής συγγράμματος Αναισθησιολογίας“Κλινική Αναισθησιολογία”
  Συγγραφείς: G. Edward Morgan, Maged S. Mikhail, Michael J. Murray, 4η Έκδοση, 2012.
  2η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Παριζιάνου
 • Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίων
  1. PALS: Practices of Anesthesiology in Life Support, 17 Μαρτίου 2017, Λάρισα, Ελλάδα.

  2. Διημερίδα “Med TrUTH”, Workshop Director in “Estimation and Treatment of Critical Patiets- ERC Algorithms” Workshop, 12-14 Μαΐου 2017, Λάρισα, Ελλάδα
 • Ξένες Γλώσσες
  Αγγλικά, επίπεδο Proficiency
 • Εκπαιδευτικό Έργο
  Εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ALS- ILS- BLS), 2015-2020: 8 σεμινάρια
  Υπεύθυνη προγράμματος εκπαίδευσης Νοσηλευτών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΓΝΛ, έτους 2019-2020
  Μέλος τριμελούς επιτροπής επίβλεψης δύο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
  Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής, μαθήματος «Επείγουσα Ιατρική», 2016-2018, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα.
  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αναισθησιολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ, 2016-2021
 • Διεύθυνση ιστοσελίδας