Προφιλ ιατρού

Dr ΔΕΛΗΚΟΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

 1. Γενική Κλινική
 • Πλήρης Ειδικότητα (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος)
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Εξειδίκευση

  Χειρουργική Πρωκτού - Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις - Επεμβάσεις με Τοπική Αναισθησία - Δερμοχειρουργική - Laser - Υπέρηχοι

  31 Διεθνείς Μετεκπαιδεύσεις - Εξειδικεύσεις στο Εξωτερικό
 • Εργασιακή Εμπειρία
  45ετής άσκηση Ιατρικής - 40ετής άσκηση Χειρουργικής
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Εκπαίδευση Ειδικευομένων Χειρουργών στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χαλκίδας (1988-2000) και στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (2000-2007)
  • Εκπαίδευση Φοιτητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2000-2007)
  • 244 Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια
  • 69 Επιστημονικές Διαλέξεις - Ομιλίες
  • 60 Ιατρικές Δημοσιεύσεις Άρθρων σε Διεθνή και Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά
  • 34 Ιατρικά Άρθρα σε Εφημερίδες και Περιοδικά
  • 11 Συγγραφές Ιατρικών Συγγραμμάτων (συμμετοχή
  • 20 Συμμετοχές σε Ιατρικές Στρογγύλες Τράπεζες
  • 16 Συμμετοχές σε Προεδρεία Ιατρικών Συνεδρίων
  • 17 Συμμετοχές σαν Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ιατρικών Συνεδρείων
  • 20 Εκπαιδεύσεις Ευρωπαίων Χειρουργών στην Αιμορροϊδεκτομή κατά Longo - 
  • 2 φορές ετησίως στο Pilsner - Prague - Czech (2004-2013)

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  38 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά
  22   Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά
  11 Συμμετοχές στη Συγγραφή Ιατρικών Συγγραμμάτων
 • Βραβεία – Διακρίσεις
  • Institute Pasteur, Paris - France, εξειδίκευση στις Χειρουργικές Λοιμώξεις, 1990
  • Imperial College London, Saint Mary's Hospital, London - England,εξειδίκευση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, 1991-1992
  • Workshop in Gastroenterology, Rome - Italy, εξειδίκευση στις Επεμβάσεις Ανωτέρου Πεπτικού, 1992
  • European Digestive Surgery, Zurich - Switzerland, εξειδίκευση στις  Επεμβάσεις Λεπτού Ενέρου, 1993
  • Longo Haemorrhoidectomy, Wien - Austria, εξειδίκευση στην Αιμορροϊδεκτομή κατά Longo, 1993
  • ATLS, Durban - South Africa, εξειδίκευση στην Τραυματολογία, 1994
  • ULTRACISSION Workshop, Hamburg - Germany, εξειδίκευση σε Υπερήχους στη Χειρουργική, 1994
  • PHS Training Course, Venice - Italy, εξειδίκευση σε Πλέγματα Κήλης, 1995
  • Laparoscopic Surgery, Brussels - Belgium, εξειδίκευση στις Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις, 1995
  • DSTCC, Johannesburg - South Africa, εξειδίκευση στην Αντιμετώπιση Πολυτραυματία, 1996
  • Gastrointestinal Surgery,  Davos - Switzerland, εξειδίκευση σε Προηγμένες Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις 1996
  • HPB Marathon, Lisbon - Portugal, εξειδίκευση σε Αθλιατρικές Κακώσεις, 1997
  • Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation, Blunden - Austria, εξειδίκευση σε Αιμορροϊδοπηξία με Υπερήχους, 1998
  • Workshop in Incisional Hernia, Aachen - Germany, εξειδίκευση σε Πλέγματα Μετεγχειρητικής Κοιλιοκήλης, 1999
  • STARR Anal Rectal Resection, Wien - Austria, εξειδίκευση στην Αποφρακτική Δυσκοιλιότητα, 2000
  • Proctology, Tsiatsiano - Tuscany - Italy, εξειδίκευση στη Πρωκτολογία, 2001
  • Α.M.I.H.A.L./R.A.R. Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation, Blunden - Austria, εξειδίκευση σε Αιμορροϊδοπηξία με Υπερήχους με Ανάρτηση των Αιμορροΐδων, 2002
  • THD Haemorrhoidal Artery Ligation, Bologna - Italy, εξειδίκευση στην Αιμορροϊδεκτομή με Ψαλλίδι Υπερήχων, 2003
  • Hernia Plug, New Delhi - India, εξειδίκευση σε Πλέγματα Μηροκήλη, 2004
  • Asian Laparoscopic Workshop, Bangkok - Thailand, εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Κολεκτομή, 2005
  • Canadian Hernia Surgery, Montreal - Canada, εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Επέμβαση Κήλης, 2006
  • American College of Surgeons 2007, New Orleans - USA, εξειδίκευση στη Θυρεοειδεκτομή με Υπερήχους, 2007
  • Breast Surgery, Munich - Germany, εξειδίκευση στις Επεμβάσεις Μαστού, 2008
  • Laparoscopic Oncology, Madrid -Spain, εξειδίκευση σε Λαπαροσκοπικές Ογκολογικές Επεμβάσεις, 2008
  • American College of Surgeons 2009, San Francisco - USA, εξειδίκευση στη προηγμένη Ογκολογική Χειρουργική, 2009
  • South American Surgery Workshop, Rio de Janeiro, Brazil, εξειδίκευση στην Χειρουργική Παχέως Εντέρου, 2010
  • Anal Surgery Workshop, Berlin - Germany, εξειδίκευση σε Επεμβάσεις Πρωκτού, 2011
  • New Aspects in Coloproctology, Strasburg - France, εξειδίκευση στην Κολοπρωκτολογία, 2012
  • Workshop in Surgical Infections, Los Angeles - USA, εξειδίκευση στις Ειδικές Χειρουργικές Λοιμώξεις, 2013
  • Single Port Lararoscopic Operations, Sofia - Bulgaria, εξειδίκευση σε Λαπαροσκοπική Χειρουργική με μία οπή στον ομφαλό, 2013
  • Workshop in Robotic Surgery, Prague - Czech, εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική, 2014  
 • Μέλος Εταιρειών
  • Πρόεδρος Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείου Χαλκίδας (1988-2000)
  • Υπεύθυνος Προγράμματος Δωρεάς Οργάνων Νομού Ευβοίας (1991-2000)
  • Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας (Χαλκίδα) (1990-1996)
  • Πρόεδρος Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (2000-2007)
  • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (2001-2005)
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δωρητών Οργάνων Λάρισας (2005-2022)
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου EUROMEDICA Λάρισας (2007-2013)
  • Μέλος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (1982-2022)
  • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
  • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής
  • Μέλος Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλίας (2000-2022)

 • Ξένες Γλώσσες
  Proficiency of Oxford University
  Proficiency of Illinois University
  Diploma of London University

 • Διεύθυνση ιατρείου
  Π. Νιρβάνα 3, Λάρισα
 • Επαγγελματική σελίδα Facebook
  Stelios Delikoukos