Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική