Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική