Προφιλ ιατρού

ΜΠΙΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ

ΩΡΛ

Διευθυντής Α΄ ΩΡΛ Κλινικής
  1. Γενική Κλινική