Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική