Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ

ΩΡΛ

Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ ΩΡΛ Κλινικής
  1. Γενική Κλινική