Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΤΑΡΑΣ Ν.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΤΑΡΑΣ Ν.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Α Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
 1. Γενική Κλινική
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
  • Πτυχίο Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη.
  • Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λωζάνης Ελβετίας, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
  • Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης Ελβετίας, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
  • Fédération Médicale Helvétique (FMH) specialty titles.
  • ESMO Board Certification.
  • Good Clinical Practice (GCP) certification.
  • SAKK (Swiss Group for Clinical Cancer Research) activity.
  • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενεύης (UNIGE).
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

  Faculty of Medicine, University of Geneva, Switzerland with title: The first comprehensive genomic characterization of rectal squamous cell carcinoma, μετά από υποτροφία που αποδόθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης για την πραγματοποίηση των μοριακών αναλύσεων (Next Generation Sequencing 400, Oncoscan-Copy Number Variations, HPV-polymerase Chain Reaction).

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
  • Επί του παρόντος : Ειδικός Ογκολόγος, επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα.
  • τ. Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενεύης Ελβετίας (HUG).
  • τ. Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φριμπούργκ Ελβετίας (HFR).
  • τ. Ειδικευόμενος ιατρός σε κλινικές Ογκολογίας, Αιματολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Επειγόντων Περιστατικών Παρηγορητικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV).
  • τ. Υπεύθυνος ιατρός της Φρουράς της πόλης της Δράμας στη μονάδα της 5ης Μοίρας των Καταδρομών.  
  • τ. Υπεύθυνος ιατρός κατασκηνώσεως ΧΑΝ (YMCA) Αγίου Ιωάννη Πηλίου.
 • ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  • Ανοσοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες, εξατομικευμένη (Personalized Oncology) και προληπτική ογκολογία, εκτίμηση κινδύνου κληρονομικού καρκίνου, ογκολογική γενετική.
  • Ολιστική προσέγγιση του ογκολογικού ασθενή, ψυχο-ογκολογία, παρηγορητική/υποστηρικτική φροντίδα τελικού σταδίου.
  • Συμβούλια λήψης ογκολογικών αποφάσεων (Μultidisciplinary Tumorboards).
  • Ερευνητικά πρωτόκολλα κλινικές μελετών.
  • Κλινική καθημερινή ογκολογική πρακτική.
 • ΕΡΕΥΝΑ

  Συμμετοχή ως investigator και sub-investigator σε κλινικά πρωτόκολλα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας (μελέτες φάσης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

 • ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  -The first comprehensive genomic characterization of rectal squamous cell carcinoma

  Journal of Gastroenterology

  Christoforos Astaras1, Claudio De Vito 2, Prasad Chaskar2, Aurelie Bornand2, Kaouthar Khanfir3, Amedeo Sciarra4, Igor Letovanec4, Claudia Corro1,5,6, Pierre-Yves Dietrich1,5,6, Petros Tsantoulis 1,6, Thibaud Koessler1,5.

  1Medical Oncology department, Geneva University Hospitals, Switzerland. 2Pathology department, Geneva University Hospitals, Switzerland. 3Radiation Oncology department, Valais Hospital, Sion, Switzerland. 4Histopathology, Central Institute, Valais Hospital, Sion, Switzerland. 5Swiss Cancer Center Léman, Geneva and Lausanne, Switzerland. 6Translational Research Center in Onco-Hematology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of Geneva, 1205 Geneva, Switzerland.

  -Squamous Rectal Carcinoma: a rare malignancy, literature review and management recommendations.

  ESMO-Open

  Christoforos Astaras1, Aurèlie Bornand2,Thibaud Koessler 1.

  1Department of Oncology, Hopitaux Universitaires de Genève, HUG, Switzerland 2Department of Clinical Pathology, University Hospital of Geneva (HUG), Geneva, Switzerland

  -The Screening and COnsensus Based on Practices and Evi-dence (SCOPE) Program Results of a Survey on Daily Practice Patterns for Patients with Metastatic Colorectal Cancer—A Swiss Perspective in the Context of an International Viewpoint

  Current Oncology

  Alexander R Siebenhünera, Giorgia Lo Prestib, Daneil Helblingc, Petr Szturzd, Christoforos Astarase, Yannick Buccel-laf and Sara De Dossog

  a Department of Medical Oncology and Hematology, Cantonal Hospital Schaffhausen, Geissbergstrasse 81, Schaffhausen/Canton; [email protected] b Ente Ospedaliero Cantonale, Via All’Ospedale 1, Locarno/Canton Ticino; [email protected] c Institute: Gastrointestinales Tumorzentrum Zürich; [email protected] d University of Lausanne (UNIL) and Lausanne University Hospital (CHUV), Lausanne, Switzerland; [email protected] e Insitute: HUGE, Geneva University Hospitals; [email protected] f Institute: Stadtspital Zürich Triemli; [email protected] g Department of Medical Oncology, Oncology Institute of Southern Switzerland, Bellinzona, Switzerland, and Faculty of Biomedical Sciences, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland; [email protected]

  -La vitamine C haute dose intraveineuse a-t-elle un effet antitumoral ?

  Revue Médicale Suisse

  Marie-Gabrielle Courtes1, Nathalie Baudoux1, Christoforos Astaras1, Eugenio Fernandez1

  1Service d’Oncologie Médicale, Département d’Oncologie, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1205 Genève

  -Where are we now and where might we be heading in understanding and managing brain metastases in colorectal cancer patients?

  Current Treatment Options in Oncology

  Ribal Boumjahed1, Christoforos Astaras1, Thibaud Koessler1, Arnaud Roth1

  1Department of Oncology, HopitauxUniversitaires de Geneve, HUG, Switzerland

  -UNcommon EGFR mutations: International Case series on efficacy of osimertinib in Real-life practice in first liNe setting (UNICORN)

  Journal of Thoracic Oncology

  Alfredo Addeo1, Jair Bar2, Mira Wollner3,Elizabeth Dudnik 4, Nir Peled5, Dror Limon6, Hasna Bouchaab7, Christoforos Astaras1, Amina Scherz8, Kristof Cuppens9, Lynn Decoster10, Sofie Derijcke11, Peter Meldgaard12

  1:Hôpitaux universitaires Genève, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, 2: Sheba MC, RamatGan, Israel, 3: Rambam, Haifa, Israel, 4: Davidoff cancer center, Belinson MC, PetahTikva, Israel, 5: Soroka MC, Be’erSheva, Israel, 6: Sourasky MC, Tel Aviv, Israel, 7: Centre hospitalier universitaire vaudois, Département d'oncologie UNIL-CHUV, Lausanne, 8: Universitätsspital Bern, UniversitätsklinikfürMedizinischeOnkologie, 9:Jessa Ziekenhuis, Hasselt, Belgium, 10: AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth, Turnhout, Belgium, 11: AZ Groeninge, Kortrijk, Belgium, 12: Aarhus University Hospital, Oncology dept. team C, Aarhus.

  -The Rapidly Changing Treatment Landscape of Systemic Therapy for HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer.

  healthbook TIMES Oncology Hematology

  Larissa Russo-Vorms1, Christoforos Astaras1, José Sandoval1, Maxime Borgeaud 1, Alexandre Bodmer1

  Department of Oncology, Hopitaux Universitaires de Genève, HUG, Switzerland

  -Advanced gastric cancer – current treatment landscape and a future outlook for sequential and personalized guide– Swiss Expert statement paper.

  Oncology Research and Treatment

  Alexander Siebenhüner 1, 10, Sara De Dosso2, Daniel Helbling3, Christoforos Astaras4, Petr Szturz5, Peter Moosmann6, Stefanie Pederiva7, Thomas Winder3, Philippe Von Burg8, Markus Borner9

  1Clinic for Medical Oncology and Hematology, University Hospital Zurich and University Zurich, Zurich, Switzerland, 2Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Bellinzona, Switzerland, 3OnkoZentrum Zürich, Zürich, Switzerland, 4Geneva University Hospitals (HUG), Geneva, Switzerland, 5Lausanne University Hospital (CHUV), Lausanne, Switzerland, 6Cantonal Hospital Aarau, Aarau, Switzerland, 7Cantonal Hospital Baden, Baden, Switzerland, 8Bürgerspital Solothurn, Solothurn, Switzerland, 9ONCOCARE AG Oncology Centre in the KlinikEngeried, Bern, Switzerland, 10 Cantonal Hospital Schaffhausen, Schaffhausen, Switzerland

  -UNcommon EGFR mutations: International Case series on efficacy of Osimertinib in Real-life practice in first liNe setting (UNICORN study).

  Annals of Oncology and Poster for ESMO 2021 congress

  J. Bar, W. Kian, M. Wolner, S. Derijcke, N. Girard, Y. Rottenberg, E. Dudnik, G. Metro, M. Hochmair, F. Aboubakar, K. Cuppens, L. Decoster, M. Reck, D. Limon, A. Calles, Blanco, C. Astaras, S. Häfliger, N. Peled, A. Addeo

  -Recent advances in Gastro-intestinal cancers.

  World Journal of Gastroenterology

  Natacha Bordry1, Christoforos Astaras1, Marie Ongaro2, Nicolas Goossens 2, Jean Louis Frossard2 and Thibaud Kossler1

  1Department of Oncology, University Hospital of Geneva (HUG), Geneva, Switzerland 2 Divison of gastro-enterology and hepatology, University Hospital of Geneva (HUG), Geneva, Switzerland

  -La place de l’immunothérapie en oncologie digestive.

  Revue Médicale Suisse

  Anaïs Saur1, Thibaud Koessler1,2, Christoforos Astaras1

  1 Service d’Oncologie Médicale, Département d’Oncologie, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1205 Genève 2SwissCacner Center Leman. AGORA Pôle de recherche sur le cancer, Rue du Bugnon 25A, CH-1005 Lausanne, Switzerland

  -Treatment landscape of advanced pancreatic cancer: Current options for Swiss patients.

  Cancer Treatment Reviews

  Sara De Dosso1, Alexander R. Siebenhüner2, Thomas Winder3, Alexander Meisel4, Ralph Fritsch4, Christoforos Astaras5, Petr Szturz6, and Markus Borner 7

  1Oncology Institute of Southern Switzerland (IOSI), Bellinzona, Switzerland, 2Cantonal Hospital Schaffhausen, Schaffhausen, Switzerland, 3Swiss Tumor Molecular Institute, OnkoZentrum, Zurich, Switzerland, 4University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 5Geneva University Hospitals (HUG), Geneva, Switzerland, 6Lausanne University Hospital (CHUV), Lausanne, Switzerland, 7Oncocare, Engeriedspital, Engeried, Switzerland

  -Proton therapy of a conjunctival carcinoma in the anophthalmic socket, 41 years after enucleation for a sporadic retinoblastoma. A case report and review of the literature.

  Klinische Monatsblatt fur augenheikunde

  Moulin1, A. Pica.1, 2, F. Munier1, A. Schalenbourg1, A. Nobile 3, A. Asanau4, C. Astaras4, M. Hamedani1

  1: Jules-Gonin Eye Hospital, Lausanne University, Department of Ophthalmology, FAA, 15 Avenue de France, 1004 Lausanne, 2: Paul Scherrer Institute, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen, 3: Promed, Route de l’Ancienne papeterie 131, 1723 Marly, 4: Fribourg District Hospital, Case postale, 1708 Fribourg

  -Response to Osimertinib in a Patient with Non-Small Cell Lung Cancer and Two   Uncommon EGFR Mutations.

  Healthbook TIMES Oncology Hematology

  Christoforos Astaras, Adrienne Bettini, Daniel C. Betticher

  Department of Oncology, HFR Fribourg Hospital, 1700 Fribourg, Switzerland

  -La biopsie liquide, une nouvelle opportunité pour l’oncologie personnalisée

  La Revue Médicale Suisse

  Christoforos Astaras1, Ana Dolcan1, Bettina Bisig1, Khalil Zaman1

  Service d’oncologie médicale, Département d'oncologie, CHUV, 1011 Lausanne

  -Functional metastatic adrenocortical carcinoma in durable complete remission- Case report and literature.

  Open Journal of Clinical and Medical Case Reports

  Christoforos Astaras1, Keyvan Shabafrouz 1, Hasna Bouchaab1, Dominik Berthold1

  CHUV Lausanne University Hospital of Lausanne, Department of Oncology, 1011 Lausanne, Switzerland

  -Neurological adverse events associated with immune checkpoint inhibitors: Diagnosis and management.

  Current Neurology and Neuroscience Reports

  Christoforos Astaras1, Rita de Micheli1, Bianca Moura1, Thomas Hundseberger2, Andreas Hottinger1

  1CHUV Lausanne University Hospital and Lausanne Univerity1, Departments of Oncology and Clinical Neurosciences, 1011 Lausanne, Switzerland 2Department of Neurology, Medical Oncology and Hematology, Cantonal hospital, 9007 Sankt Gallen Switzerland

  -Quel est votre diagnostic ?

  Cas clinique au journal suisse PRAXIS

  Astaras C.1, Nsangu M.1, Tschopp O.2, Stauffer E.3, Metzener N.1, Orecchio A.1, Burnand J. 1, Schiemann U.1

  Département de la médecine interne1 et de l’orthopédie2, Hôpital de Riaz, Suisse, Institute de pathologie Promed3, Suisse

 • ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  • Swiss Society of Medical Oncology (SSMO)
  • Federation Medicale Helvetique (FMH)
  • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
  • European Society of Medical Oncology (ESMO)
  • Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO)
  • American Association for Cancer Research (AACR)
 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

  ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (8Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, 41005, Λάρισα)

  28ης Οκτωβρίου 14 & Κούμα γωνία, 41223, Λάρισα

 • Επαγγελματική σελίδα LinkedIn

  ch.linkedin.com/in/christoforos-astaras-835bb658