Προφιλ ιατρού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική