Προφιλ ιατρού

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική