07 Δεκεμβρίου

Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) – World Breastfeeding Week (WBW) έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) και εορτάζεται από το 1992 κάθε χρόνο στις 1-7 Αυγούστου. Στη χώρα μας η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού εορτάζεται, κάθε χρόνο, στις 1-7 Νοεμβρίου. Η εν λόγω δράση υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ - WHO), τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες. Αποτελεί μια εκστρατεία η οποία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας σε θέματα που σχετίζονται με τον μητρικό θηλασμό και την προαγωγή του στοχεύοντας στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ΠΟΥ για σίτιση του 50% των βρεφών αποκλειστικά με θηλασμό έως το 2025.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

«Προάγουμε το θηλασμό: Εκπαιδευόμαστε και Υποστηρίζουμε

Στόχοι της ΠΕΘ2022

  • Να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για τον ρόλο τους στην ενίσχυση της θερμής αλυσίδας υποστήριξης του θηλασμού
  • Να εδραιώσουμε τον μητρικό θηλασμό ως μέρος της καλής διατροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της μείωσης των ανισοτήτων
  • Να επιλέξουμε ιδιώτες και οργανισμούς σε όλη τη θερμή αλυσίδα υποστήριξης του μητρικού θηλασμού
  • Να κινητοποιήσουμε για δράσεις σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και των συστημάτων για μετασχηματιστική αλλαγή

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

  • 09 Δεκεμβρίου
    Μαιευτική - Γυναικολογική ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΑΣΩ
  • 02 Δεκεμβρίου
    Γενική Κλινική ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Δείτε Επίσης

28 Ιανουαρίου
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ Παγκόσμιας ημέρας Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και παρουσίαση του ERASMUS+ SECUREHealth

Δείτε τις εκδηλώσεις