Προφιλ ιατρού

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική