Κέντρο Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Χειρουργικός Τομέας
Κέντρο Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
 • Πρότυπο Κέντρο Αναφοράς διεθνούς εμβέλειας
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κρανιογναθοπροσωπικών παθήσεων
 • Κορυφαίο ιατρικό προσωπικό με διεθνή κατάρτιση και εμπειρία καθώς και εξειδίκευση στα παιδιά
 • Εξειδικεύεται στην παρακολούθηση ή/και χειρουργική αντιμετώπιση όλων των δυσμορφιών του προσώπου, των γενετικών δυσμορφιών, καθώς επίσης και λειτουργικών ή αισθητικών προβλημάτων που εμφανίζονται καθ’ όλη την παιδική ηλικία.
 • Ειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπεία (επεμβατική ή μη επεμβατική) των κρανιογναθοπροσωπικών παθήσεων. Ειδικότερα αντιμετωπίζονται παιδιά με:
  • Σχιστίες
  • Κρανιοσυνοστέωση (Σκαφοκεφαλία, Τριγωνοκεφαλία, Πρόωρο κλείσιμο της πρόσθιας ή της οπίσθιας πηγής του κρανίου, κ.α.)
  • Υπερτελορισμό
  • Βλεφαρόπτωση
  • Συγγενείς μελαγχρωματικοί σπίλοι
  • Κρανιοπροσωπικός τραυματισμός
  • Κρανιοπροσωπικοί όγκοι
  • Γιγάντιοι σπίλοι
  • Ωτοπλαστική
  • Ανωμαλίες σύγκλεισης άνω/κάτω γνάθου και ασυμμετρίες προσώπου, κ.α.
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Τηλέφωνο για ραντεβού:

Στελέχωση:

Επιστημονικός Διευθυντής

Επιστημονικός Συνεργάτης