Μονάδα Πλαστικής Γεννητο – Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος

Ειδικές Μονάδες
Μονάδα Πλαστικής Γεννητο – Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000

Η μονάδα Πλαστικής Γεννητο-Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος των νοσοκομείων ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων αποτελεί το μοναδικό κέντρο Πλαστικής Γέννητο-ουρηθρικής χειρουργικής του άρρενος (εξωτερικού γεννητικού οργάνου του άρρενος και της ουρήθρας περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος) υψηλής ειδίκευσης εντός του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της χώρας με θεραπευτικό χειρισμό ολοκλήρου του ηλικιακού φάσματος - ενηλίκων και παίδων.

Ανάμεσα στους ασθενείς τις μονάδος περιλαμβάνονται (επι του παρόντος) 24 αλλοδαποί ασθενείς απο τις Ηνωμένες πολιτείες, τη Μεγάλη Βρεττανία, τη Ρουμανία, τη Λιβύη, το Ιράκ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, που ταξίδεψαν απο τις χώρες τους ειδικά προς τη μονάδα και τα νοσοκομεία του Ομίλου ΙΑΣΩ ούτως ώστε να υποβληθούν σε επεμβάσεις επανόρθωσης του εξωτερικού γεννητικού οργάνου, αποδίδοντάς μας την εμπιστοσύνη ενός κέντρου διεθνούς εμβέλειας.

Το εύρος των δραστηριοτήτων της μονάδος στο ΙΑΣΩ Παίδων περιλαμβάνει κατα κύριο λόγο την επανόρθωση της γεννετήσιας Υποσπαδικής διαμαρτίας και των επιπλοκών της και τη διενέργεια Θεραπευτικών περιτομών, ενώ στο ΙΑΣΩ το εύρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την χειρουργική θεραπεία και επανόρθωση των Υποσπαδικών αναπήρων, των πεικών καρκίνων, πεϊκών και οσχεϊκών λεμφοιδημάτων, ουρηθρικών στενώσεων (ουρηθροπλαστικών περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος με χρήση βλενογοννικών απο του στόματος και της ουροδόχου κύστεως μοσχευμάτων), θεραπευτικών και κοσμητικών περιτομών, καθώς και ορθοπλαστικών σε Peyronie's disease.

Η κλινική παρουσία της μονάδος, επεκτεινόμενη διαρκώς τόσο στον Ελληνικό όσο και τον διεθνή χώρο έχει καταστεί ένας ισχυρός θεραπευτικός πόλος έλξης προς όφελος των ασθενών.

Το χειρουργείο γίνεται παιχνίδι!
Ο δρόμος της υποσπαδικής επανόρθωσης
Πληροφορίες

Νέα