Κοινωνικές Δράσεις

ιδιωτική κλινική ΙΑΣΩ αθήνα
Στον Όµιλο ΙΑΣΩ διοργανώνονται µε επιτυχία Οµιλίες και Ηµερίδες Δήµων και Κοινοτήτων, που έχουν σκοπό την προαγωγή της υγείας των δηµοτών, την ενηµέρωσή τους για έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα της υγείας, μία επιπλέον κίνηση του Οµίλου ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής της υγείας, που αποτελεί και την έµπρακτη έκφανση της κοινώς παραδεκτής αντίληψης, ότι «η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό».

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµµετέχει, κατόπιν εγκρίσεως των Επιστηµονικών Συµβουλίων των Κλινικών, σε ερευνητικά ιατρικά προγράµµατα, µε στόχο την ανάπτυξη νέων επιστηµονικών µεθόδων και ιατρικών τεχνικών που θα συµβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.

Λειτουργεί προς την κατεύθυνση «Νοσοκοµείο Φιλικό προς τα Βρέφη». Έχοντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία στη φροντίδα του βρέφους, ο Όµιλος ΙΑΣΩ προάγει ιδιαιτέρως το µητρικό θηλασµό στα νεογνά που γεννιούνται στα Μαιευτήριά του, πραγµατοποιώντας µαθήµατα, ειδικές ηµερίδες και σεµινάρια για την προώθησή του. Βασικός στόχος είναι να κατανοήσει η µητέρα ότι ο µητρικός θηλασµός, πέραν της µοναδικής του αξίας, αποτελεί τον ισχυρότερο συναισθηµατικό δεσµό ανάµεσα σε εκείνη και το νεογνό.

Νέα