Ευκαιρίες Καριέρας

 

Γίνε μέλος της οικογένειας ΙΑΣΩ!

Στον Όμιλο ΙΑΣΩ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την επίτευξη των εταιρικών και στρατηγικών μας στόχων και αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και επαγγελματισμό για να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου.

Ζητάμε ανθρώπους δυναμικούς, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη που πιστεύουν στην ομαδική εργασία και έχουν ως προτεραιότητα τους την παροχή άριστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσματικά στους νοσηλευόμενους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τεχνολόγος Βιοϊατρικής

Αρμοδιότητες

  • Διαχειρίζεται τεχνικοοικονομικά το βιοϊατρικό εξοπλισμό του Κέντρου και διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του.
  • Φροντίζει για τον προγραμματισμό της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του βιοϊατρικού εξοπλισμού και παρακολουθεί την υλοποίηση της
  • Επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης των νέων ιατρικών μηχανημάτων & συσκευών και επιβεβαιώνει τη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών.
  • Επιβεβαιώνει τις εργασίες διορθωτικής συντήρησης που έχουν προτεραιότητα και διασφαλίζει τη ταχεία εκτέλεση αυτών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων/Μηχανικών Βιοϊατρικής
  • Προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση στον τομέα της Υγείας
  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Η γνώση συστημάτων SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ

Νέα