Τεχνολόγος Βιοϊατρικής

Αρμοδιότητες

  • Διαχειρίζεται τεχνικοοικονομικά το βιοϊατρικό εξοπλισμό του Κέντρου και διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του.
  • Φροντίζει για τον προγραμματισμό της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του βιοϊατρικού εξοπλισμού και παρακολουθεί την υλοποίηση της
  • Επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης των νέων ιατρικών μηχανημάτων & συσκευών και επιβεβαιώνει τη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών.
  • Επιβεβαιώνει τις εργασίες διορθωτικής συντήρησης που έχουν προτεραιότητα και διασφαλίζει τη ταχεία εκτέλεση αυτών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων/Μηχανικών Βιοϊατρικής
  • Προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση στον τομέα της Υγείας
  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Η γνώση συστημάτων SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ