Ευκαιρίες Καριέρας

 

Γίνε μέλος της οικογένειας ΙΑΣΩ!

Στον Όμιλο ΙΑΣΩ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την επίτευξη των εταιρικών και στρατηγικών μας στόχων και αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και επαγγελματισμό για να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου.

Ζητάμε ανθρώπους δυναμικούς, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη που πιστεύουν στην ομαδική εργασία και έχουν ως προτεραιότητα τους την παροχή άριστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσματικά στους νοσηλευόμενους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ψυκτικός

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού
 • Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
 • Διαχείριση εξοπλισμού και ανταλλακτικών
 • Υπευθυνότητα για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού
 • Εκτέλεση όλων τις καθορισμένων δραστηριοτήτων, τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας και τα πρότυπα ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΕΠΑΛ,ΙΕΚ,ΟΑΕΔ στο τμήμα Ψυκτικών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βασική γνώση εγκατάστασης, καθαρισμού, απολύμανσης & επιδιόρθωσης κλιματιστικών συσκευών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού

Τι προσφέρουμε;

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ομαδική ασφάλιση
 • Εκπτώσεις σε μέλη της οικογένειας σε υπηρεσίες υγείας της εταιρείας μας
 • Δωρεάν ετήσιο Check-up

Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ

Νέα