Ευκαιρίες Καριέρας

 

Γίνε μέλος της οικογένειας ΙΑΣΩ!

Στον Όμιλο ΙΑΣΩ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την επίτευξη των εταιρικών και στρατηγικών μας στόχων και αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και επαγγελματισμό για να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου.

Ζητάμε ανθρώπους δυναμικούς, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη που πιστεύουν στην ομαδική εργασία και έχουν ως προτεραιότητα τους την παροχή άριστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσματικά στους νοσηλευόμενους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος

O ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει για εσωτερικές Εφημερίες με γνώση Ενηλίκων και Παίδων:

ΕΙΔΙΚΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχιο
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Τίτλος Ειδικότητας.

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διέυθυνση [email protected]

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ

Νέα