Γενική Χειρουργική

Χειρουργικός Τομέας
Β' Χειρουργική Κλινική

Η Β Χειρουργική Κλινική αποτελείται από το Τμήμα της Γενικής Χειρουργικής και το Κέντρο Χειρουργικής του Ανωτέρου Πεπτικού. 

Στο τμήμα Γενικής Χειρουργικής εκτελείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αφορούν τόσο στις καλοήθεις όσο και στις κακοήθεις παθήσεις κυρίως του Κοιλιακού Τοιχώματος και του Πεπτικού Συστήματος. Οι επεμβάσεις αυτές εκτελούνται στην πλειοψηφία τους λαπαροσκοπικά και είναι από μέσης έως εξαιρετικά μεγάλης βαρύτητας. 

Με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη στο Νοσοκομείο (λαπαροσκοπικές κάμερες, οθόνες υψηλής ευκρίνειας, ειδικά εργαλεία) πραγματοποιούνται:

 1. Πλαστική αποκατάσταση κηλών (κοιλιοκήλες – βουβωνοκήλες)
 2. Χολοκυστεκτομές
 3. Σπληνεκτομές
 4. Κολεκτομές
 5. Παγκρεατεκτομές
 6. Ηπατεκτομές
 7. Εκτομές κύστεων
 8. Μεσεγχυματικών όγκων, ενδοπεριτοναικών και εξωπεριτοναικών σαρκωμάτων

Το Κέντρο Χειρουργικής του Ανωτέρου Πεπτικού παρέχει πλήρη υποστήριξη στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συμπτώματα και παθήσεις από το Ανώτερο Πεπτικό Σύστημα δηλαδή από τον Οισοφάγο και τον Στόμαχο.  

Με επίκεντρο των ασθενή, με βάση την πολυετή και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των Χειρουργών και Συνεργατών του Κέντρου καθώς και με την βοήθεια των Εξειδικευμένων Τμημάτων του Νοσοκομείου (Ακτινολογικό, Ακτινοθεραπευτικό, Γαστρεντερολογικό, ΜΕΘ, Ογκολογικό), παρέχεται:

 1. διάγνωση
 2. αντιμετώπιση
 3. νοσηλεία και
 4. μετεγχειρητική μακροχρόνια παρακολούθηση (follow-up) όλων των ασθενών με καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του Ανωτέρου Πεπτικού Συστήματος

Το Κέντρο μας είναι επιστημονικά συνδεδεμένο με τα σπουδαιότερα αντίστοιχα Κέντρα του Εξωτερικού (Centers of Excellence) και συμμετέχει σε κοινές Έρευνες, Μελέτες, Συναντήσεις και Συνέδρια, καθώς συμβαδίζει με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) και έχει αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η πλειονότης των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο Κέντρο γίνονται με τη μέθοδο της Ελάχιστα Επεμβατικής Τεχνικής δηλαδή λαπαροσκοπικά η θωρακοσκοπικά.  Οι ελάχιστα επεμβατικές γαστρεκτομές και οισοφαγεκτομές, απαιτούν τεχνολογία αιχμής, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.

 

Καλοήθεις Παθήσεις

 • Αχαλασία  Οισοφάγου
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Ακτινολογικός έλεγχος Μανομετρία
  • Συντηρητική αντιμετώπιση: Διαστολές (μπαλονάκι)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Λαπαροσκοπική μυοτομή (Heller) πρόσθια ή οπίσθια μερική θολοπλαστική (Dor – Toupet)
 • Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμηση, ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη (Τύπος Ι)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – 24ωρη Phμετρία -  Εμπέδηση (Impendence)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση και ολική ή οπίσθια μερική θολοπλαστική (Nissen – Toupet)
 • Σύνθετες Διαφραγματοκήλες (Τύποι ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Αξονική Τομογραφία (ct-scan)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση-ανάταξη, σύγκλειση χάσματος, ολική ή οπίσθια μερική θολοπλαστική (Nissen – Toupet)
 • Λειομύωμα οισοφάγου
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Αξονική Τομογραφία (ct-scan)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Θωρακοσκοπική εκτομή

Κακοήθεις παθήσεις 

 • Στρωματικοί όγκοι στομάχου (gist tumors)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Αξονική Τομογραφία (ct-scan) Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα (endo U/S)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Λαπαροσκοπική εκτομή (wedge resection)
 • Καρκίνος στομάχου ( gastric Ca)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Βιοψία
  • Σταδιοποίηση: Αξονική Τομογραφία (ct-scan) Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα (endo U/S), PET-scan
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: 
   • Λαπαροσκοπική υφολική γαστρεκτομή
   • Λαπαροσκοπική ολική γαστρεκτομή
   • Εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός D2
 • Καρκίνος Γαστρο-οισοφαγικής Συμβολής  (Gastro-oesophageal Ca)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Βιοψία
  • Σταδιοποίηση: Αξονική Τομογραφία (ct-scan) Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα (endo U/S), PET-scan
  • Χειρουργική αντιμετώπιση:
   • Λαπαροσκοπική – Θωρακοσκοπική μερική  οισοφαγο-γαστρεκτομή 2 σταδίων (Ivor Lewis)
   • Εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός 2 πεδίων (κοιλιακοί, κατώτερου μεσοθωρακίου)
 • Καρκίνος οισοφάγου  (Oesophageal Ca)
  • Διάγνωση: Ενδοσκόπηση – Βιοψία
  • Σταδιοποίηση: Αξονική Τομογραφία (ct-scan) Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα (endo U/S), PET-scan
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: 
   • Λαπαροσκοπική – Θωρακοσκοπική μερική  οισοφαγο-γαστρεκτομή 2 σταδίων (Ivor Lewis)
   • Λαπαροσκοπική – Θωρακοσκοπική ολική    οισοφαγο-γαστρεκτομή 3 σταδίων (McKeown)
   • Εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός 2 ή 3 πεδίων (κοιλιακοί, κατώτερου, ανώτερου μεσοθωρακίου)

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Νέα