Αιματολογικό

Παθολογικός Τομέας
Τμήμα Αιμοδοσίας

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Στελέχωση

Υπεύθυνη Ιατρός