Αιματολογικό

Παθολογικός Τομέας
Α΄ Αιματολογική Κλινική

Πληροφορίες για ραντεβού

Τηλέφωνα γραμματείας:

Τηλέφωνο ιατρού:

Στελέχωση

Διευθύντρια