Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική