Προφιλ ιατρού

ΦΑΙΔΩΝ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική