Προφιλ ιατρού

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική