Προφιλ ιατρού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική