Προφιλ ιατρού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική