Προφιλ ιατρού

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΞΑΝΑ ΜΠΡΕΖΕΑΝΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική