Προφιλ ιατρού

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΡΟΥΦΑΚΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Ε’ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική