Τι είναι η ακτινοθεραπεία

Τι είναι η ακτινοθεραπεία

Η Ακτινοθεραπεία είναι μία από τις βασικές θεραπείες του καρκίνου και γενικότερα των κακοήθων νοσημάτων αλλά και πολλών καλοήθων παθήσεων, όπως το νευρίνωμα του ακουστικού, τα αιμαγγειώματα, το αδένωμα της υπόφυσης και άλλες.

Η Ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί δύο είδη ακτινοβολίας: την ακτινοβολία X υψηλής ενέργειας και την σωματιδιακή ακτινοβολία (ηλεκτρόνια, πρωτόνια και άλλα). Με τα σύγχρονα μηχανήματα εντοπισμού του στόχου η ακτινοβολία κατευθύνεται με μεγάλη ακρίβεια στην περιοχή που έχει τον καρκινικό όγκο, με σκοπό την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Πράγματι, ο βασικός στόχος της Ακτινοθεραπείας είναι η εντοπισμένη και μεγάλης ακρίβειας χορήγηση μίας δόσης ακτινοβολίας, ικανής να καταστρέψει τον όγκο, με την ελάχιστη δυνατή βλάβη στους γειτονικούς φυσιολογικούς ιστούς.

Η Ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της ή σε συνδυασμό με την χειρουργική και την χημειοθεραπεία. Ανάλογα με το είδος και το στάδιο του νεοπλάσματος και επίσης ανάλογα με το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί πριν την χειρουργική επέμβαση (προεγχειρητική), μετά από αυτήν (μετεγχειρητική) ή και κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (διεγχειρητική ακτινοθεραπεία). Ο συνδυασμός της ακτινοθεραπείας με την χημειοθεραπεία έχει άλλοτε άλλο συγχρονισμό: οι δύο θεραπείες μπορούν να συνδυάζονται ταυτόχρονα ή σε αλληλουχία.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.