Η οξυγόνο–οζονοθεραπεία. Μία θεραπεία λίγο γνωστή, μα πολύ αποτελεσματική

Η οξυγόνο–οζονοθεραπεία. Μία θεραπεία λίγο γνωστή, μα πολύ αποτελεσματική

Τα τελευταία πενήντα χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και τον Ιούνιο του 2010 υπεγράφη από 26 διεθνείς οργανώσεις η «Διακήρυξη της Μαδρίτης σχετικά με την θεραπεία του όζοντος». Είναι το πρώτο παγκόσμιο έγγραφο σχετικά με την οζονοθεραπεία και οι συστάσεις της εφαρμόζονται διεθνώς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.