Παιδιατρικό Νεογνών
Παιδιατρικό Νεογνών

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 61 84 000

 

Το Παιδιατρικό Νεογνών μεριμνά για τη φροντίδα και παρακολούθηση των νεογνών όλο το 24ωρο, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο ΙΑΣΩ.