Ενδοσκοπική Μονάδα ΙΑΣΩ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΜΕΘ)
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) Institute of Life ΙΑΣΩ