Διευκολύνουμε την πρακτική «Rooming In», δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα να παραμένει μαζί με το μωρό της 24ώρες την ημέρα, όταν ίδια το επιθυμεί ανεξαρτήτως θέσεως και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής συντελεί στην επιτυχία του ελεύθερου και απεριόριστου Μητρικού Θηλασμού. Επίσης η αδιάκοπη επαφή της μητέρας με το μωρό της, συμβάλλει στο χτίσιμο της σχέσης τους και διαμορφώνει το συναισθηματικό δεσμό μητέρας - παιδιού.