1. Γίνονται προγεννητικά μαθήματα για το Μητρικό Θηλασμό;
 2. Το Rooming In επιτρέπεται σε όλες τις θέσεις;
 3. Αν χρειαστώ υποστήριξη για το Μητρικό Θηλασμό μετά την έξοδο μου;
 4. Πώς θα καταφέρω να θηλάσω αποκλειστικά;
 5. Υπάρχει η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης αν χρειαστεί;
 6. Χρειάζεται να έχω συνοδό κατά τη διάρκεια της νύχτας;
 7. Πότε πρέπει να δηλώσω το μωρό μου στο Τμήμα Δηλώσεων Γεννήσεων του Μαιευτηρίου;
 8. Τι έγγραφα χρειάζεται να έχω μαζί μου;
 9. Ποια είναι η διαδικασία εξόδου;
 10. Τι πράγματα πρέπει να έχω μαζί μου;
 11. Yπάρχει δυνατότητα προκράτησης δωματίου;
 12. Ποιες είναι οι ώρες του επισκεπτηρίου;