Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Alvarez - Demalde Federico, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Van Steenkiste James Peter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαγεωργίου Πέτρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαϊωάννου Ευθύμιος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθυντικά Στελέχη

Παπαμάρκου Μαρία, Chief Operating Officer Ομίλου
Τσιρόπουλος Στυλιανός, Chief Financial Officer Ομίλου
Ταμπουρέα Χριστίνα, Chief Commercial Officer Ομίλου
Στρατικοπούλου Ελπίδα, Νοµικός Σύµβουλος Ομίλου
Ανδρούτσος Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού Ομίλου
Θεολογίτη Ουρανία, Διευθύντρια Εφαρµογών Πληροφορικής Ομίλου
Μπακαράκη Παναγιώτα, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου
Ράτσικας Γεώργιος, Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου
Σκούρτη Θεανώ, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
Αϊβαλιώτης Νικόλαος Σύµβουλος Έργων Ομίλου
Βαμβακάρης Νικόλαος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου ΙΑΣΩ
Μουτσάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Παθούλας Οδυσσέας, Διευθυντής Βιοϊατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Αθανασοπούλου Νικολέττα, Διευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ
Μπίτη Σοφία, ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ
Καρούζου Αθανασία, Αναπλ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ
Μπουτοπούλου Βαρβάρα, Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ΙΑΣΩ Παίδων
Τσιουμπλέκος Αριστοτέλης, Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων,
Μακρόπουλος Μιχαήλ, Συντονιστής Υποδομών ΙΑΣΩ