Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Alvarez - Demalde Federico, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Van Steenkiste James Peter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαγεωργίου Πέτρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Παπαϊωάννου Ευθύμιος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Με την περιήγησή σας στο iaso.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.