Έχοντας το βλέµµα στραµµένο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ο Όµιλος ΙΑΣΩ παρείχε σηµαντικές εκπτώσεις και προνόµια σε ειδικές οµάδες ατόµων που δοκιµάζονται πολύ έντονα από την οικονοµική κρίση. Μερικές από τις παροχές προς τις ειδικές οµάδες αυτές είναι: εκπτώσεις σε τοκετούς, χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις και νοσηλεία, δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για τους ίδιους και την οικογένειά τους και απεριόριστες επισκέψεις για τα παιδιά τους, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του ΙΑΣΩ Παίδων.